Biografia

Profesoară de limba şi literatura franceză în Romania, autoarea unei Metode de predare a limbii franceze în perioada respectivă, Mariana COJAN NEGULESCU este absolventă a Universităţii Bucarest, Facultatea de Limbi romanice, clasice şi orientale – limba franceză – limba română. După instalarea în Franţa, în paralel cu cercetarea, fiind înscrisă în doctorat, ea a obţinut o altă Maîtrise de Litere moderne (Universitatea Sorbonne, Paris III) având ca subiect Elemente specifice ale traducerii între limbi înrudite; câţiva ani mai târziu, a susţinut teza sa de doctorat în litere franceze medievale, obţinând titlul ştiinţific de Doctor în litere acordat de Universitatea Sorbonne  Paris IV.

Renunţând la învăţământ, ea îşi consacră energia şi timpul traducerii. Exercită profesia de traducător şi interpret pe lângă instituţiile judiciare, fiind numită Expert judiciar pe lângă Curtea de Apel PARIS, apoi Expert naţional – Curtea de Casaţie (Franţa) ; în afară de aceasta, exercită profesia de interpretă de conferinţă, în cadrul unor misiuni oficiale încredinţate de Ministerul Afacerilor Externe francez, precum şi de alte instituţii de stat, societăţi economice şi organisme franceze.

Membră de mai mulţi ani a Biroului Companiei de Experţi agreaţi de Curtea de Casaţie, Mariana COJAN NEGULESCU este, de asemenea, traducător literar, autoarea unui roman şi a mai multor culegeri de poveşti tradiţionale româneşti adaptate în franceză, precum şi a traducerilor unor opere literare de scriitori români sau moldoveni, publicate de edituri din Franţa (a se vedea lista pe acest site), fiind, cu acest titlu, membră a Uniunii Scriitorilor din România, şi SGDL (Franţa). Ea s-a investit în numeroase activităţi de propagare a culturii româneşti în Franţa, participând la reuniuni, conferinţe, lansări de carte, la invitaţia organizatorilor sau din iniţiativă personală, etc.

Sa double appartenance aux cultures roumaine et française, sa passion pour l’étude des techniques de la traduction entre nos deux langues, ainsi que son désir de faire connaître la tradition culturelle roumaine en France, l’ont décidé récemment à s’engager, sans réserve, dans le laborieux projet d’élaboration d’un dictionnaire bilingue explicatif de termes juridiques, en étroite collaboration avec des spécialistes du domaine juridique.

Membre :

Société de langues et littératures médiévales d’oc et d’oïl

SOFIA (Société Française des Intérêts des Auteurs de l’Écrit)

Uniunea Scriitorilor din România (Union des Ecrivains de Roumanie)

Compagnie des Experts Traducteurs et Interprètes en Exercice près la Cour d’appel de PARIS

Compagnie des Experts Agréés par la Cour de Cassation

Association AMITIE SINAIA (Athis-Mons, Essonne)