Traduceri

Această pagină există doar în versiunea franceză.

Româna este fascinantă ca limbă, întrucât a evoluat în centrul Europei, departe şi indepedent de limbile ei surori. A asimilat elemente slave, turceşti, greceşti, maghiare, germane şi, mai târziu, franceze, dobândind un statut deosebit. Deşi prezenţa romană pe teritoriul dacic a durat mai puţin de 2 secole, poporul român este mândru de constanta şi predominanta latinitate a limbii sale. Transformând-o de-a lungul istoriei când în pavăză, când în stindard în lupta împotriva revendicărilor ce veneau din afară, înzestrat cu darul comunicării într-o Europă unită, el înţelege să păstreze mai departe acest tezaur de nepreţuit, piatră de temelie a patrimonului său cultural şi spiritual. Teoriei potrivit căreia totul poate fi transpus într-o altă limbă, un Român ar răspunde prompt : „totul în afară de Eminescu”. Într-adevăr, ce minunat este să citeşti sau să asculţi versurile lui Eminescu în original !

                                                                                                                                             * * *

Le roumain est fascinant comme langue, car il a évolué au centre de l’Europe, loin de ses langues sœurs et quasi indépendamment de celles-ci. Assimilant des éléments slaves, turcs, grecs, hongrois, allemands et, plus tard, français, il s’assura un statut particulier. Bien que la présence romaine sur le territoire dacique durât moins de 2 siècles, le peuple roumain tire orgueil de la constante et prédominante latinité de sa langue. L’ayant transformée au long de son histoire tantôt en bouclier, tantôt en étendard dans sa lutte contre toute revendication venant d’ailleurs, doué du sens de la communication dans l’Europe unie, il entend poursuivre la préservation de ce joyau inestimable, fondement de son patrimoine culturel et spirituel. A la théorie selon laquelle tout peut être transposé dans une autre langue, un Roumain répondrait vivement: „tout sauf Eminescu”. En effet, lire ou écouter Eminescu en original, quelle merveille !

(Mariana Cojan Negulesco : extrait du Livre d’Or „Les intellectuels et artistes pour le plurilinguisme et la diversité culturelle” en cours d’écriture (2008) : Observatoire Européen du Plurilinguisme)